998011

Voorwaarden FSN Pechhulp, uitgevoerd door de ANWB


Met de FSN Pechhulp kunt u altijd met een gerust gevoel onderweg. De voorwaarden van de FSN Pechhulp zien er als volgt uit:

 

a. FSN Pechhulp, uitgevoerd door de ANWB

Pech onderweg kan iedereen overkomen, hoe goed uw ( elektrische) fiets ook is onderhouden. FSN Pechhulp doet er alles aan om u zorgeloos mobiel te houden. Onze service streeft naar het ter plekke verrichten van een (nood)reparatie, zodat u de reis veilig kan vervolgen met eigen fiets. Mocht dit niet lukken, of als op voorhand blijkt dat dit niet mogelijk is, brengen wij u naar één op te geven FSN (dealer)adres in Nederland, binnen een straal van maximaal 25 km van de pechlocatie. De hulpverlening is in handen van de ANWB, zodat u met een gerust gevoel onderweg kunt gaan. FSN-pechhulp is framegebonden en gekoppeld aan uw geregistreerde nieuwe fiets.

b. Wat doet u als u pech heeft?

U belt de ANWB Alarmcentrale voor FSN Pechhulp. Het telefoonnummer is (0592) 390 446. De ANWB Alarmcentrale is 24 uur per dag bereikbaar voor hulp:

 

c. Wat mag u van ons verwachten?

U mag van ons verwachten dat wij er alles aan doen om u weer op weg te helpen. Onze service streeft naar het ter plekke verrichten van een (nood)reparatie, zodat u de reis veilig kan vervolgen met eigen fiets. Mocht dit niet lukken, of als op voorhand blijkt dat dit niet mogelijk is, brengen wij u naar één op te geven (FSN dealer)adres in Nederland, binnen een straal van maximaal 25 km van de pechlocatie.

 

d. Wie heeft recht op hulp?

FSN pechhulp is gekoppeld aan uw (elektrische) fiets via het framenummer. In principe maakt het niet uit wie de fiets bestuurt bij pech onderweg. De FSN pechpas geeft alleen recht op hulp als u deze van te voren heeft geactiveerd via www.fietsservicenederland.nl (minimaal 48 uur voorafgaand aan de pechsituatie). Vanaf 48 uur na activeren heeft u recht op hulp. Indien u uw pechpas niet heeft geactiveerd, heeft u dus geen recht op hulp.

 

e. Hoe kunt u aantonen dat u recht op hulp heeft?

Voor de FSN pechhulp is het nodig dat u zich ter plekke legitimeert met een geldige FSN pechpas. U dient ook altijd uw geldige legitimatie te kunnen tonen aan de hulpverlener ter plekke. Let op! U heeft alleen recht op hulp als u uw FSN pechpas heeft geactiveerd minimaal 48 uur voorafgaand aan de pechsituatie via www.fietsservicenederland.nl

 

f. Welke voertuig helpen wij?

U heeft recht op de FSN pechhulp alleen voor uw geregistreerde (elektrische) fiets. Het framenummer van de fiets is bekend bij de ANWB Alarmcentrale (alleen als u uw FSN pechpas heeft geactiveerd).

 

g. Waar helpen wij u?

Het dekkingsgebied voor FSN pechhulp:

• In heel Nederland*, vanaf 1 km van uw woonadres.

• Het is puur een ’pech onderweg’ service. Wij helpen dus niet thuis.

* Op Ameland en Terschelling wordt hulp verleend van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur. Op Vlieland en Schiermonnikoog is helaas geen hulp mogelijk.

 

 

h. Wat is de werkwijze en wat zijn de regels die daarbij horen?

• Uw (elektrische) fiets is goed onderhouden en voldoet aan de wettelijke eisen.

• Wij hebben uw medewerking nodig, bijvoorbeeld als wij vragen om snelle en juiste informatie.

• Onze medewerkers zijn getraind in het beoordelen en oplossen van pechsituaties. Het is daarom belangrijk dat u hun instructies en adviezen opvolgt. Zij beoordelen of er recht op hulp is.

• Wij kunnen de hulp van derden inschakelen, bijvoorbeeld een transportbedrijf.

• Wij kunnen u alleen helpen als wij uw (elektrische) fiets veilig kunnen bereiken zonder de regels of de wet te overtreden. Dit is ter beoordeling aan de hulpverlener.

 

i. Hoe vaak heeft u recht op de FSN pechhulp?

• U heeft recht op maximaal 3 keer pechhulp. Vanaf de 4e keer vragen wij daarvoor een eigen bijdrage van € 130,- per hulpverlening.

 

j. Wanneer heeft u recht op FSN pechhulp in Nederland?

• U heeft recht op hulp bij pech onderweg voor een voorval dat rechtstreeks verband houdt met het normaal gebruik van uw (elektrische) fiets tijdens een reis binnen het dekkingsgebied. Wij helpen dus niet thuis!

• U heeft recht op hulp bij pech onderweg, vanaf 48 uur nadat u uw FSN pechpas heeft geactiveerd, tot maximaal 1 jaar na de aankoopdatum. U ontvangt de FSN pechpas na registratie op de website van FSN middels een e-mail. De FSN Pechpas is top 5 kiwi online casinos vanaf 2016 digitaal, om papier te besparen en misbruik tegen te gaan. U kunt de digitale pas wel eventueel zelf afdrukken, maar ook bewaren op uw telefoon.

 

k. Wat zijn situaties waarin wij u niet helpen?

Wij helpen u niet:

• als u de pech had kunnen voorzien voordat u vertrok.

• bij schade (onder andere aan fietsverlichting).

• als u thuis pech heeft. Wij helpen vanaf minimaal 1 km vanaf uw thuisadres.

• als u onze hulp inroept terwijl u de wet overtreedt.

• als u zich onredelijk of agressief gedraagt tegen onze medewerkers of door ons ingeschakelde hulpverleners, of als zij de situatie als dreigend ervaren.

• wanneer u volgens ons oneigenlijk gebruik wilt maken van onze service.

 

l. Welke kosten zijn voor uw eigen rekening?

• De materiaalkosten van (nood)reparaties ter plekke zijn altijd voor uw eigen rekening. Ook de kosten voor vervolgreparaties zijn voor uw rekening. Bij verlies van de pas wordt geen duplicaat verzorgd.

 

m. In hoeverre zijn wij aansprakelijk?

FSN pechhulp is alleen aansprakelijk bij een aantoonbare toerekenbare tekortkoming ten aanzien van schade die rechtstreeks voortvloeit uit de hulpverlening.

 

n. Hoe lang loopt uw FSN pechhulp?

• U heeft recht op maximaal 3 keer hulp bij pech onderweg, vanaf 48 uur nadat u uw FSN pechpas heeft geactiveerd, tot maximaal 1 jaar na de aankoopdatum van uw nieuwe fiets. U ontvangt de FSN Pechpas via e-mail nadat u zich heeft geregistreerd op de FSN website. Doe dit binnen twee weken na aankoop van uw fiets. De FSN pechhulp wordt niet automatisch verlengd. Vóór het aflopen van de geldigheidsduur van 1 jaar, ontvangt u via de ANWB een vrijblijvend aanbod om de pechhulp voor uw (elektrische) fiets te verlengen bij de ANWB.